Хөнгөвчилсөн нөхцөл /C-3-1, C-3-9/

ХӨНГӨВЧИЛСӨН НӨХЦӨЛ

 

 1. Олгох ангилал : Богино хугацааны нийтлэг (C-3-1), Аялал жуулчлал (C-3-9), Эмчилгээ (C-3-3),  Богино хугацааны бизнес(C-3-4)
 2. Визний төрөл (хүчинтэй хугацаа/оршин суух хугацаа):
 • Богино хугацааны виз (S) : 3 сар / 90 хоног
 • Хоёр удаагийн дабль виз (D) : 6 сар / 90 хоног
 1. Олгох хүрээ :
 • Албан, дипломат паспорт эзэмшигч албан ажлаас бусад зорилгоор энгийн паспортоо ашиглан зорчих
 • Олон удаагийн визний нөхцөл хангасан иргэн
 • Визгүй зорчигч
 • Сүүлийн 5 жилийн дотор Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын ( OECD, БНСУ-аас бусад ) , 2 ба түүнээс дээш улсад эсхүл 1 улсруу 3-аас дээш удаа зорчсон иргэн
 • Сүүлийн 12 сарын сар бүрийн үндсэн цалин 1,400,000₮-өөс дээш, нийгмийн даатгалаар нотлогдож буй иргэн
 • БНСУ-ын иргэн, БНСУ-ын иргэний эхнэр/нөхөр, эцэг/эх, эмээ/өвөө, хүүхэд
 • Урт хугацаагаар оршин суугч (F-2), байнгын оршин суугч (F-5)-ын өөрийн болон эхнэр/нөхрийн эцэг/эх, 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхэд
 • Хэвлэл мэдээллийн ажил (D-5), шашин (D-6), суурин төлөөлөгч (D-7),  хөрөнгө оруулагч (D-8), худалдаа эрхлэгч (D-9)-тэй иргэний эцэг/эх, эхнэр/нөхөр, 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхэд
 • Дээрх нөхцлийг хангасан иргэний гэр бүл ( өөрийн болон эхнэр/нөхрийн эцэг/эх, 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхэд )

 

< Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт >

 1. Виз мэдүүлгийн маягт + Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй цээж зураг 1%
 2. Гадаад паспорт ( Хүчинтэй хугацаа 6сараас дээш )
 3. Нөхцөл хангаж буйг нотлох бичиг баримт
 4. Гэрлэлтийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа (18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхэд төрсний бүртгэлийн лавлагаа)
 5. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)
 6. Солонгост байрлах газрын хаяг , утасны дугаар