Хариу шалгах заавар

хариу шалгахдаа
Бүртгэлийн дугаар хэсэгт / А-14502 бол 14502 /
Регистрийн дугаар хэсэг / ИЗ78030515 бол 78030515 /
Утасны дугаар хэсэгт виз мэдүүлгийн анкет дээр тэмдэглэсэн өөрийн утасны дугаарыг шууд бичнэ
...

Мөн хамт бүртгүүлсэн хүмүүс бүртгэлийн дугааруудаа тус тусд нь салгаж оруулна уу!

Анхааруулга:  18-аас дээш насны виз мэдүүлэгчид хариугаа авахдаа заавал өөрийн биеэр ирж авах болохыг анхаарна уу !  

Өөрийн биеэр ирээгүй ямар ч тохиолдолд визний хариу зөвшөөрсөн эсвэл татгалзсанаас үл хамааран гадаад паспортыг өөр хүнд олгохгүй болно !!!