Олон удаагийн виз /С-3-9, С-3-1/

ОЛОН УДААГИЙН ВИЗ

 

 1. Олгох ангилал : Богино хугацааны нийтлэг (C-3-1), Аялал жуулчлал (C-3-9), Богино хугацааны бизнес(C-3-4)
 2. Визний хүчинтэй хугацаа: 1жил / 3жил / 5жил   *** удаа оршин суух хугацаа : 90 хоног
 • 3 жилийн олон удаагийн виз : 1жилийн олон удаагийн виз авч байсан, визний хугацаандаа 2 ба түүнээс дээш удаа зорчсон, оршин суух хугацаандаа аливаа зөрчил гаргаж байгаагүй иргэн
 • 5 жилийн олон удаагийн виз : 3 жилийн олон удаагийн виз авч байсан, визний хугацаандаа 2 ба түүнээс дээш удаа зорчсон, оршин суух хугацаандаа аливаа зөрчил гаргаж байгаагүй иргэн
 • 3 ба 5 жилийн олон удаагийн визийг олон удаагийн визний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө мэдүүлэх боломжтой.

Хязгаарлах нөхцөл:

 • Зорчих бүрдээ 30-аас дээш хоног ажил эрхлэх зорилгоор байнга урт хугацаагаар оршин суудаг иргэн
 • Хилээр нэвтрэхийг хориглосон, хууль бусаар оршин сууж байсан иргэн, хуурамч паспорт ашиглаж байсан, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бусад гэмт хэргийн улмаас хорих ялаас дээш ял авсан иргэн

Хамрагдах хүрээ : 

A.        БНСУ-д сүүлийн 24сарын дотор 4 удаа виз авч явсан эсвэл нийт 5удаа виз аваад зорчиж байсан иргэн   / Үүнд: С3-3 буюу эмчилгээний визээр зорчсоныг тооцохгүй. /

B.        Төрийн албан хаагч болон төрийн өмчит аж ахуй нэгжийн үндсэн ажилтан   (хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан)

C.        БНСУ-руу тогтмол нислэг үйлддэг авиа компани, усан онгоцны компанийн үндсэн ажилтан (хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан)

D.        10,000 ам доллар-оос дээш зээлийн эрхтэй олон улсад ашиглагддаг кредит карт эзэмшдэг, сүүлийн 3 сарын турш сарын дундаж хэрэглээ нь 2,000 ам доллар-оос дээш зарцуулалттай карт эзэмшигч (АТМ, Бэлэн мөнгөний үйлчилгээ хамрагдахгүй)

E.         БНСУ-тай хамтран байгалийн баялаг, эрчим хүч олборлох, борлуулах            зорилгоор аж ахуй нэгж байгуулах, БНСУ-ын төрийн болон төрийн өмчит            байгууллагын урилгаар хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах зэрэг үйл     ажиллагааны шугамаар зорчих иргэн

F.           БНСУ-ын иргэншилтэй болсон иргэний эцэг эх, хүүхэд, Монгол Улсад оршин сууж байгаа БНСУ-ын иргэний эхнэр/нөхөр, мөн хоёр улсад гэрлэлтээ батлуулаад 1 ба түүнээс дээш жил хууль ёсны дагуу амьдарч буй БНСУ-ын иргэний эхнэр/нөхрийн эцэг эх, насанд хүрээгүй хүүхэд (18-аас доош насны)

G.    ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй Их Эмч, Өмгөөлөгч, Их Сургуулийн ахлах багш зэрэг мэргэжлийн боловсон хүчин

H.     ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй Сэтгүүлч, Найруулагч, Редактор зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад 1 жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа иргэн

I.     1 жилийн турш төлсөн татварын хэмжээ нь 500 сая төгрөгөөс дээш байх эсвэл шилдэг татвар төлөгч 100 аж ахуйн нэгжид хэлтсийн дарга болон түүнээс дээш албан тушаалд 1 жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж буй иргэн

J.     БНСУ-д бакалавраас дээш зэрэг хамгаалсан иргэн эсвэл бусад улсад магистраас дээш зэрэг хамгаалсан иргэн(Үүнд коллеж хамаарахгүй)

K.    Сүүлийн 6 сарын турш нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичигдсэн сарын үндсэн цалин нь нийслэлийн ажиллагсдын сарын дундаж цалин(2018 оны 5 сарын байдлаар 1.1 сая төгрөг)-аас 2 дахин их, ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй иргэн

L.    ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй олны танил соёл урлагийн зүтгэлтэн, тамирчин(Тухайн салбарт гавьяа зүтгэл гаргасан иргэн)

M.    500 сая төгрөгөөс дээш үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө, санхүүгийн хөрөнгө (бэлэн мөнгө) зэрэг хувийн хөрөнгө эзэмшиж буй иргэн

N.    А-M нөхцлийг хангаж олон удаагийн виз авсан иргэний эхнэр/нөхөр, насанд хүрээгүй хүүхэд (18-аас доош насны)

O.        БНСУ-руу сүүлийн 2 жилийн дотор 4 ба түүнээс дээш, нийт 10-аас дээш (Сүүлийн хоёр жилд заавал нэг удаа зорчсон байх) зорчсон иргэн (байнгын   зорчигч)

< Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх үндсэн бичиг баримт >

 1. Виз мэдүүлгийн мягт + Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй цээж зураг 1%
 2. Гадаад паспорт ( Хүчинтэй хугацаа 6сараас дээш )
 3. Гэрлэлтийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 4. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)
 5. Солонгост байрлах газрын хаяг , утасны дугаар      
 •  < Виз мэдүүлэгчийн уг нөхцлийг хангах бичиг баримт >
 • А.  БНСУ-ын хилээр орж гарсныг нотлох баримт (Визтэй хэсэг болон хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны тамгатай хэсгүүдийн хуулбар)

 • B.  - Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт мөн хүчин төгөлдөр албан болон дипломат паспортын хуулбар (хүчинтэй хугацаа хамгийн багадаа 3 сараас дээш байх)

 • C.     - Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт зэрэг

 • D.    - Банкны тодорхойлолт(зээлийн кредит лимитийг бичүүлэх ), картны хуулга     - Картны хуулбар

 • E.    - Байгалийн баялаг∙эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага болохыг нотлох бичиг баримт (Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл гэх мэт)   - Байгалийн баялаг, эрчим хүч олборлох, борлуулахтай холбоотойгоор БНСУ-ын талтай байгуулсан гэрээ  -Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт зэрэг

 • F.  - Иргэншлээ солиулсан иргэн: Гадаад иргэнээр бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт (Хилийн шалган нэвтрүүлэх албанаас олгох) эсхүл иргэний үндсэн мэдээллийн тодорхойлолт (дэлгэрэнгүй) өгөх      -Монгол Улсад оршин сууж буй БНСУ-ын иргэн: Гадаад паспортын хуулбар, оршин суух үнэмлэхний хуулбар      -  Хоёр улсад гэрлэлтээ батлуулаад 1 ба түүнээс дээш хугацаагаар хууль ёсны дагуу амьдарч буй иргэн: БНСУ, Монгол хоёр улсын гэрлэлтийн тодорхойлолт (БНСУ: Сүүлийн 3 сар,  Монгол Улс: Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

 • G.  1. (Эмч) - Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт  2.  (Өмгөөлөгч)-  Ажлын газрын тодорхойлолт, Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүний тодорхойлолт, хуульчдын холбооны үнэмлэхний хуулбар   3. (Их Сургуулийн ахлах Багш)- Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ректорын тушаал
 • H.  - Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар,  нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын үнэмлэхний хуулбар( Сэтгүүлч, Найруулагч, Редактор зэрэг)   - Сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн гишүүний үнэмлэхний хуулбар,Тухайн ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагын татварын тодорхойлолт
 • I. Аж ахуйн нэгжийн цахим татварын тодорхойлолт( Хамрах хугацаа : Өмнөх оны 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний өдөр), улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт 
 • J. Дипломын хуулбар, дүнгийн жагсаалт, бусад улсад оршин сууж байсан визний хуулбар, хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны тамгатай хэсгүүдийн хуулбар эсвэл хил хамгаалах ерөнхий газрын улсын хил нэвтэрсэн тухай лавлагаа
 • K. Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт(Виз мэдүүлж буй өдрөөс өмнөх 12 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байдал)
 • L. - Одон медалийн хуулбар, үнэмлэхний хуулбар
      - Ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт  (Төлж буй тохиолдолд) ---
  ㅇ (Соёл урлагийн салбар) Төрийн дээд одон медалиар шагнуулсан иргэн (Хөдөлмөрийн баатар, Төрийн соёрхолт, Ардын жүжигчин, Гавьяат жүжигчин, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн) зэрэг гавьяа зүтгэл гаргасан иргэн
  ㅇ (Спортын салбар) Төрийн дээд одон медалиар шагнуулсан иргэн (Хөдөлмөрийн баатар, Гавьяат тамирчин, Гавьяат дасгалжуулагч), Олимп болон Пара-Олимпийн медальт тамирчин, Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний медальт тамирчин, Азийн спортын наадмын медальт тамирчин, Өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн(төрөл бүрээр)-ийн медальт тамирчин зэрэг гавьяа зүтгэл гаргасан иргэн
   

  M. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх), улсаас итгэмжлэгдсэн хөрөнгийн үнэлгээний газрын тодорхойлолт (Сүүлийн 6 сарын дотор олгосон байх),     Сүүлийн 6 сарын турш хадгалсан мөнгөн хадгаламжийн дүн : Дундаж үлдэгдлийн тодорхойлолт

  N. Олон удаагийн виз эзэмшигч иргэний гэр бүл болохыг нотлох бичиг баримт (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх) Олон удаагийн виз эзэмшигч иргэний гадаад паспортын нүүр хэсэг, визтэй хэсгийн хуулбар

  O. БНСУ-ын хилээр орж гарсныг нотлох бичиг баримт (Визтэй хэсэг болон хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны тамгатай хэсгүүдийн хуулбар)  Визний хүчинтэй хугацаа/1 удаа оршин суух хугацаа: 5 жилийн олон удаагийн виз /30 хоног