Богино хугацааны аялал жуулчлал /C-3-9/

БОГИНО ХУГАЦААНЫ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ (C-3-9)

 

 1. Олгох хүрээ : 90 Хоног хүртэл хугацаагаар БНСУ-д аялах, БНСУ-аас нисэх онгоц, усан онгоцонд дамжиж суух зорилгоор тус улсын хилээр нэвтрэх тохиолдолд
 2. Визний төрөл ( Хүчинтэй хугацаа / оршин суух хугацаа ) :
 • Богино хугацааны виз : 3сар / 90хоног
 • Хоёр удаагийн дабль виз: 6сар / 90хоног

< Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт >

 1. Виз мэдүүлгийн мягт + Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй цээж зураг 1%
 2. Гадаад паспорт ( Хүчинтэй хугацаа 6сараас дээш )
 3. Эдийн засгийн чадвар нотлох бичиг баримт
 • Аж ахуйн нэгжийн захирал : Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь + Байгууллагын татварын тодорхойлолт (Сүүлийн хагас жилд төлсөн татварын хэмжээ 500,000₮-с дээш)  Жич: ААН-ийн удирдлагын овог нэр болон Виз мэдүүлэгчийн овог нэр хоорондоо таарч байх / Хамгийн багадаа 6сараас дээш хугацаанд Захирлаар ажиллаж байх шаардлагатай/ 
 • Байгууллагын ажилтан : Ажлын газрын тодорхойлолт + Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь + Нийгмийн даатгалын лавлагаа сүүлийн 1жилээр (Байгууллагад 1-с дээш жил тасралтгүй ажилласан , үүнээс сүүлийн 6 сарын цалингийн хэмжээ сар бүр 500,000₮-с дээш бичигдсэн байх )
 • Хувиараа бизнес эрхлэгч /түрээслэгч/ : Түрээсийн тодорхойлолт +Түрээсийн гэрээний эх хувь+ Түрээсийн төлбөр төлсөн баримт /сүүлийн 6сарын/ + Түрээслүүлэгч байгууллагын Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар + Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хураангуй хуулга 
 • Тэтгэрвэрийн иргэд: Тэтгэвэр/ тэтгэмжийн дэвтэр +Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хураангуй хуулга
 • Оюутан : Сургуулийн тодорхойлолт+ Оюутны үнэмлэх + Дүнгийн хуулбар + Сургалтын төлбөр төлсөн баримт + Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хураангуй хуулга
 • Малчин : Малчны тодорхойлолт + Малчны үнэмлэх + Малын А данс + Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хураангуй 
 • Ажил эрхэлдэггүй бол : Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хураангуй хуулга /Виз мэдүүлэгчийн зөвхөн өөрийн нэр дээрх данс байх,хамтран эзэмшигч байхгүй байх  / ※ Дансны хуулгыг хураангуй хэлбэрээр өгөх ​

*** 18-аас доош насны хүүхэд , 55-аас дээш насны тэтгэврийн иргэд өөрийн эцэг эх , эсвэл төрсөн хүүхдийн хамт виз мэдүүлж буй тохиолдолд эдийн засгийн чадвар нотлох бичиг баримтаас чөлөөлөгдөх боломжтой 

 1. Гэрлэлтийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 1. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)
 2. Солонгост байрлах газрын хаяг , утасны дугаар