Богино хугацааны урилга /C-3-1/

БОГИНО ХУГАЦААНЫ УРИЛГА (C-3-1)

 

 1. Олгох хүрээ : Богино хугацааны нийтлэг (С-3-1) сургалт семинар, хурал , тэмцээн, үзэсгэлэнд оролцох зорилгоор виз мэдүүлэгчийн мэдүүлгийн маягт дээр бичсэн зорчих зорилго ба бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.  
 2. Визний төрөл ( Хүчинтэй хугацаа / оршин суух хугацаа ) :
 • Богино хугацааны виз : 3сар / 90хоног                                                                                                                                               
 • < Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт >
 1. Виз мэдүүлгийн мягт + Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй цээж зураг 1%
 2. Гадаад паспорт ( Хүчинтэй хугацаа 6сараас дээш )
 3. БНСУ болон Монгол талын оролцогч байгууллагын албан хүсэлт
 • Байгууллагын танилцуулга, арга хэмжээний танилцуулга /хөтөлбөр/, зардал хариуцах тухай, оролцогчдын нэрс, Уригч байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар           
 •  
 • 4. Эдийн засгийн чадвар нотлох бичиг баримт
 • Аж ахуйн нэгжийн захирал : Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь + Байгууллагын татварын тодорхойлолт (Сүүлийн хагас жилд төлсөн татварын хэмжээ 500,000₮-с дээш) Жич: ААН-ийн удирдлагын овог нэр болон Виз мэдүүлэгчийн овог нэр хоорондоо таарч байх / Хамгийн багадаа 6сараас дээш хугацаанд Захирлаар ажиллаж байх шаардлагатай/ 
 • Байгууллагын ажилтан : Ажлын газрын тодорхойлолт + Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь + Нийгмийн даатгалын лавлагаа сүүлийн 1жилээр (Байгууллагад 1-с дээш жил ажилласан , үүнээс сүүлийн 6 сарын цалингийн хэмжээ сар бүр 500,000₮-с дээш бичигдсэн байх )
 • Бусад тохиолдолд : ЭСЯ-аас заасан банкны салбарт визний зориулалттай хадгаламж нээлгэсэн бичиг баримт (5,000,000₮-ийн хадгаламжийн гэрээ+дэвтэр)                                                                                                                              5. Гэрлэлтийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд төрсний бүртгэлийн лавлагаа                                                                  6. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)  7. Солонгост байрлах газрын хаяг , утасны дугаар