Богино хугацааны урилга /C-3-1/

БОГИНО ХУГАЦААНЫ УРИЛГА (C-3-1)

 

1) Олгох хүрээ: - Богино хугацааны урилга (C-3-1), богино хугацааны бизнес(C-3-4) ангилал нь виз мэдүүлэгчийн мэдүүлгийн маягт дээр бичсэн зорчих зорилго болон бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шийдвэрлэгдэнэ.

2) Визний төрөл (Хүчинтэй хугацаа/оршин суух хугацаа): - Богино хугацааны виз - 3 сар/90 хоног

※ Урилга нь invitation letter –ийн утгыг агуулах ба визний зөвшөөрөл биш болно.                                                            <Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт>                                                                                              1) Виз мэдүүлгийн маягт (Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй өнгөт зураг)                                  2) Гадаад паспорт/ хуулбар 1 хувь                                                                                                                                   3) Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18 –аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)                                                                                                                                                                            4) Гэрлэлтийн лавлагаа - 19-өөс доош насны насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд төрсний бүртгэлийн лавлагаа (эцэг эхийн төрсөн он, сар, өдөр бичигдээгүй бол эцэг эхийн биеийн байцаалтын хуулбарын хамт)                                      5) Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт

- Аж ахуй нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт (Хагас жилд төлсөн татварын хэмжээ 500,000 төгрөгөөс дээш байх), компаны захиралаар томилогдсоноос хойш 6 сар болсон байх.

- Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа (Сүүлийн 6 сарын турш нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичигдсэн сар бүрийн үндсэн цалин 500,000 төгрөгөөс дээш байх)

- Бусад : Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга (Хамтран эзэмшигч байх боломжгүй) (2019.9.16-аас хэрэгжинэ) ※ Дансны хуулгыг хураангуй хэлбэрээр өгөх

※ Зөвхөн БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр(E-9-1 ангилал) ажиллаж буй иргэний шууд хамаарал бүхий гэр бүлийн гишүүн нь сүүлийн 6 сарын шилжүүлэг хийсэн бичиг баримт болон дансны хуулгыг мэдүүлэх (банкны гүйлгээний баримт эх хувь) (2019.9.16-аас хэрэгжинэ) 

※ 19-өөс доош насныхан, 55-аас дээш насныхан гэр бүлийн хамт виз мэдүүлэх тохиолдолд санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримтаас чөлөөлөгдөнө.
 
6) Урилгатай холбоотой бичиг баримт
(※ улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбараас бусад урилгатай холбоотой бичиг баримтуудыг эх хувиар өгөх ба нотариат шаардлагагүй)
o Солонгос талын уригч байгууллага - Урилга (уригдагчийн овог нэр, урьж буй зорилго, зардал хариуцагч, урьж буй хугацаа зэргийг заавал бичнэ)
※ Уригч байгууллага нь өөрсдийн ашигладаг загвар байхгүй тохиолдолд урилганы загварыг БНСУ-ын элчин сайдын яамны цахим хуудаснаас татаж авах боломжтой.
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Албан хүсэлт (урилга болон албан хүсэлтийг хамтатган бичих боломжтой)
- Үйл ажиллагаа (сургалт, дадлага, семинар, албан уулзалт зэрэг)-ны хөтөлбөр, үйл ажиллагааны танилцуулга, зорчих зорилгыг нотолсон бичиг баримт
o Монгол талын уригдагч болон байгууллага
- (Багаар уригдах тохиолдолд) Байгууллагын албан хүсэлт
- (Хувь хүн) Хувь хүний хүсэлт
<БНСУ-ын Спортын хорооны урилга > БНСУ-ын Спортын хороо болон харьяа байгууллагын урилга, мөн холбогдох засгийн газрын яам агентлагийн сайдын албан хүсэлт байх тохиолдолд санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримтаас чөлөөлөгдөх боломжтой.
※ БНСУ-ын Спортын хорооны харьяа байгууллагын бүртгэлээс шалгах шаардлагатай
 
※ Түрүүлэх болзол хангаснаар шагнал, урамшуулал авах боломжтой тэмцээн, уралдаанд оролцох бол богино хугацааны нийтлэг(C-3-1) ангиллаар виз мэдүүлэх бөгөөд спортын тэмцээн төрөл бүрийн уралдаанд оролцсоныхоо төлөө шагналаас бусад байр хоолны зардлаас илүү хэмжээний урамшуулал авах тохиолдолд богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэх (C-4) ангиллын виз мэдүүлнэ.