Эмчилгээ /C-3-3/

ЭМЧИЛГЭЭ ( C-3-3)

 

 1. Визний төрөл (хүчинтэй хугацаа/оршин суух хугацаа):
 • Богино хугацааны виз (S) : 1 сар / 30 хоног
 1. Олгох хүрээ :
 • БНСУ-д өмнө нь эмчилгээний (C3-3) визээр 2 ба түүнээс дээш удаа зорчсон иргэн / Зөвхөн өвчтөнд хамаарна /
 • Үзлэг / мэс засал /-ийн төлбөрт 4,000,000 вон ба түүнээс дээш хэмжээний төлбөр урьдчилан төлсөн иргэн / Зөвхөн өвчтөнд хамаарна /
 • БНСУ-д мэс засал хийлгэх иргэн / Зөвхөн өвчтөнд хамаарна /
 • Гадаад Харилцааны Яамны албан бичигтэй - Яаралтай, хүнд өвчтөн / мэс засал хийлгэх / болон түүний асран хамгаалагч / Шууд хамаарал бүхий гэр бүлийхэнд хамаарна / Үүнд : Эхнэр/ нөхөр,  эцэг/эх, төрсөн хүүхэд хамаарна/
 • Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан өвчтөн / Зөвхөн өвчтөнд хамаарна /
 • Сүүлийн 2 жилийн дотор 1-ээс дээш удаа БНСУ-д мэс засал хийлгэж байсан иргэн / Зөвхөн өвчтөнд хамаарна /
 • БНСУ-ын сайн дурын байгууллагын тусламжтай үнэ төлбөргүй мэс засал хийлгэх иргэн түүний асран хамгаалагч / Шууд хамаарал бүхий гэр бүлийхэнд хамаарна /Үүнд : Эхнэр/ нөхөр,  эцэг/эх, төрсөн хүүхэд хамаарна/

 

< Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт >

 1. Виз мэдүүлгийн маягт + Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй цээж зураг 1%
 2. Гадаад паспорт ( Хүчинтэй хугацаа 6сараас дээш )
 3. Нөхцөл хангаж буйг нотлох бичиг баримт
 4. Гэрлэлтийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа (18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхэд төрсний бүртгэлийн лавлагаа)
 5. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна)

 

Ерөнхий / зайлшгүй шаардлагатай / бүрдүүлэх материал

 1. БНСУ-дахь эмнэлгийн цаг авсан бичиг / өвчтөний мэдээлэл, хийгдэх эмчилгээ, хугацаа, холбогдох нэмэлт мэдээллийг зэргийг заавал тусгасан байх
 2. БНСУ-дахь эмнэлгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. БНСУ-дахь эмнэлгийн гадаад өвчтөн хүлээж авах эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээ
 4. Өвчтөн илгээх хуудас / БНСУ-ЭСЯ-аас заасан монгол эмнэлэг/ : ГССҮТөв , Хавдар Судлалын Үндэсний Төв, Улсын 1.2.3-р төв эмнэлэг /Эмнэлгийн даргын гарын үсэг зурагдсан байх /